Kingfoodmart tăng tốc mở rộng Q4.2022 quyết tâm phủ cam thành phố

Trung bình mở mới 3 cửa hàng/tháng trong quý 3, Kingfoodmart đang đạt tốc độ mở rộng ấn tương, quyết tâm phủ cam thành phố.
 

Kingfoodmart tăng tốc mở rộng Q4.2022 quyết tâm phủ cam thành phố