Chúng tôi là Seedcom

Chúng tôi là nhóm công ty đa dạng và gắn kết, hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ, bán lẻ, dịch vụ và sản xuất. Với sự dẫn dắt từ những người đứng đầu, chúng tôi cam kết tạo ra sự khác biệt cho Việt Nam.
Seedcom là công ty đầu tiên thực hiện mô hình New Retail tại Việt Nam, áp dụng các công nghệ đột phá vào hoạt động kinh doanh để tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng.

Cuộc sống ở Seedcom

Chúng tôi ươm mầm cho những lãnh đạo trẻ. Tại Seedcom, bạn tự chủ công việc của chính mình, sáng tạo và đổi mới mỗi ngày. Môi trường làm việc Hybrid, đa dạng, đa nhiệm và nhiều cơ hội luân chuyển.

Seedcom Spring