Doanh nhân Nguyễn Hoành Tiến, CEO Công ty cổ phần Seedcom: “Linh hoạt và thích ứng là DNA của chúng tôi”

Doanh nhân Nguyễn Hoành Tiến, CEO Công ty cổ phần Seedcom: “Linh hoạt và thích ứng là DNA của chúng tôi”